Wat is er verzekerd?

  • 1
  • 2

Als gebouw/pand eigenaar wilt u weten wat u mag verwachten van de uitvoerende werkzaamheden. U heeft gekozen voor nieuwbouw /verbouw /renovatie, wat de nodige kosten met zich mee brengt. Achteraf wilt u niet geconfronteerd worden dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd conform advies, verkeerde materialen zijn gebruikt met alle gevolgen van dien.

Het Gevel garantieplan bied u de zekerheid van kwaliteit, gecompleteerd met een verzekerde garantie. Tijdens de uitvoering worden de werkzaamheden gecontroleerd op het ten grondslag liggend advies. U ontvangt na iedere controle een rapportage, incl. fotoreportage. Deze controles worden uitgevoerd door onafhankelijke experts van Uni-Advies BV.

Wat houd dit in:
  • Het systeem is verzekerd, dit betreft de materialen die gebruikt worden conform het advies.
  • De applicatie is verzekerd, indien er schade optreed o.a. als gevolg van verborgen gebreken aan gevelisolatie / pleisterwerk / keramische steenstrippen vallen deze onder de verzekerde garantie.
  • Zelfs de rand producten zijn verzekerd als deze in de aanneemsom zijn opgenomen o.a. steiger enz.
  • De aanneemsom ligt evenredig aan de dekking en is niet afbouwend.
  • In geval van schade, betaald de verzekeringsmaatschappij voor herstel van de schade.
  • Onafhankelijke experts van Uni- Advies BV zullen hier opname voor doen.

De verzekering loopt 10 jaar en na 5 jaar algehele controle / inspectie. Geen risico voor u als pand eigenaar, wie wil dit nu niet.